Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 im Adama Mickiewicza w Sokółce

Piękne uroczystości, w piękną rocznicę. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce obchodziła dzisiaj Jubileusz 100-lecia istnienia.

“Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce istnieje od 1918 r. Budynek szkoły, w którym uczą się obecnie klasy I – III wybudowany został w 1912 r. i służył jako rosyjskie gimnazjum. W szkole obowiązywał język rosyjski, a nauka rozpoczynała się modlitwą kończącą się słowami: „Boże, cara chrani”. Jednym z uczniów tej szkoły był Józef Zdanowicz, późniejszy wieloletni ksiądz w Sokółce.(…) 3 maja 1929 r. nastąpiła uroczystość poświęcenia sztandaru Publicznej 7 – klasowej Szkoły Powszechnej im. Adama Mickiewicza w Sokółce. W 1933 roku został wybudowany przez społeczeństwo sokólskie drugi budynek szkoły na tym samym placu. Był to gmach piętrowy, murowany, miał kanalizację, zainstalowano natryski, dach płaski cementowy, na którym projektowano urządzenie basenu kąpielowego. Zachowana „Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej im. Adama Mickiewicza w Sokółce” podaje szereg informacji o życiu codziennym tej szkoły. Dużą wagę zwracano na obchodzenie rocznic patriotycznych m. in. „Odzyskanie Niepodległości”, „29 VI – Święto Morza”, „Konstytucja 3 Maja”, coroczne święto patrona szkoły – Adama Mickiewicza, rocznice imienin i śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Każda z rocznic była poprzedzona udziałem we mszy św. w kościele parafialnym, znajdującym się obok szkoły. Szczególnie obchodzono „Dzień Lasu”. Wygłaszano pogadanki i urządzano szereg zabaw w lesie. Organizowano wycieczki krajoznawcze m. in. do Grodna i Wilna. Przy szkole istniały organizacje: Spółdzielnia Uczniowska, Krucjata Eucharystyczna (posiadała swój sztandar), Gromada Orląt (obecne Zuchy), Drużyna Harcerska. Prowadzono akcję dożywiania dzieci. Po wybuchu II wojny światowej w obu budynkach szkolnych kwaterowały kolejno wojska radzieckie i niemieckie. Urządzono też w nich szpital polowy. Sprzęt szkolny, pomoce naukowe, książki zostały częściowo zniszczone i rozrzucone. 5 X 1939 roku obie szkoły nr 1 i nr 2 zaczęły normalnie funkcjonować. Uczono według dawnych programów, z wyjątkiem religii i historii. Nauczyciele uczęszczali na wieczorowe kursy języka rosyjskiego i białoruskiego.(…) W czerwcu 1941 r. Białostocczyznę zajęły wojska niemieckie. Nastały ciężkie lata okupacji hitlerowskiej trwającej od 29 V 1941 r. do końca sierpnia 1944 r. W tym okresie na terenie Sokółki nie było jawnego szkolnictwa podstawowego. Nauczanie odbywało się w tajnych szkółkach. Po opuszczeniu Sokółki przez wojska niemieckie w obu budynkach szkolnych mieściły się szpitale polowe pełne rannych i chorych żołnierzy. Nauczyciele próbowali przystępować do pracy. Ponieważ inwentarz szkolny nie istniał, zwrócono się więc do społeczeństwa sokólskiego o pomoc i tak odnaleziono godła, obrazy, mapy, stare podręczniki, zeszyty, ławki, krzesła itp. Niestety, sztandar szkoły z 1929 r. zaginął. Prawdopodobnie ludzie sprzyjający ówczesnej władzy „zagubili” go z powodu wizerunku Matki Boskiej na jednej ze stron sztandaru. Rozpoczęły swą działalność różne agendy szkolne m. in. PCK, Drużyna Harcerska, Gromada Zuchów, Spółdzielnia Uczniowska „Jedność”, dzięki którym biblioteki obu szkół m. in. wzbogaciły swoje zbiory. W 1945 r. przy SP Nr 1 w Sokółce powstała Czytelnia Nauczycielska Ogniska ZNP, w której uczniowie mieli szerszy dostęp do czasopism dziecięcych i młodzieżowych. W roku szkolnym 1947/48 z obu szkół tj. żeńskiej i męskiej powstały szkoły koedukacyjne. W latach 1950 – 1955 w budynku szkoły nr 2 istniała szkoła podstawowa dla pracujących. Nauka odbywała się w trzech kompletach. Pierwszy realizował program tzw. klasy wstępnej, drugi kl. V i trzeci kl. VI. 12 II 1966 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce otrzymała sztandar ufundowany przez sokólskie środowisko zakładowe, a złożony został na ręce dyrektora szkoły mgr Henryka Cudnika, który funkcję dyrektora szkoły pełnił w latach 1962 – 1984. W 1974 r. SP nr 2 włączono do SP nr 1 ze względu na utworzenie jednego wspólnego kompleksu zaplecza gospodarczego: pracownia techniczna, boisko, zaplecze sportowe, świetlica, biblioteka.” – Czytamy na stronie internetowej szkoły https://www.sp1sokolka.pl/…/wydarze…/o-nas/2-historia-szkoly

W dzisiejszych uroczystościach wzięło udział liczne grono parlamentarzystów, samorządowców, duchownych, służby mundurowe, nauczyciele i dyrektorzy sokólskich szkół, uczniowie i ich rodzice, którzy kiedyś również byli uczniami tej szkoły.
Po mszy świętej w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego, przy akompaniamencie sokólskiej Miejskiej Orkiestry Dętej przemaszerowano przed wejście główne szkoły, gdzie została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca dyrektora przedwojennej placówki Romana Pawłowskiego. Posadzono też dąb pamiątkowy „Mickiewicz”. Uroczysta gala jubileuszowa odbyła się na hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1.
Wkrótce Przedstawimy Państwu więcej szczegółów z przebiegu uroczystości.

Patrycja A. Zalewska

Referat Promocji

Wydrukuj
Tagged , , .