Wakacyjne staże uczniów w ramach projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”

Justyna Trochim, (fot.) uczennica ZSR w Sokółce

    Gdzie odbywałaś staż w ramach projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”?
Byłam na stażu wakacyjnym w księgarni „A kuku” Marzanny Adamowicz w Sokółce. To było bardzo przydatne doświadczenie. Nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy. Panie pokazały nam w praktyce to, czego uczymy się w szkole, w teorii. Mogłam wykorzystać swoja szkolną wiedzę. Przyjmowałyśmy wiele faktur dostaw, głównie książek. Dodatkową umiejętnością, którą zdobyłam w czasie stażu była obsługa klientów. To było dla mnie nowe doświadczenie, nigdy wcześniej nie miałam możliwości doświadczenia czegoś takiego. To była jedna z ciekawszych rzeczy. Jeśli ktoś ma możliwość odbycia stażu, to polecam gorąco. Ja jestem bardzo zadowolona.
    I jak się sprawdziłaś w tej roli?
Lubię pracować z ludźmi, rozmawiać z nimi, myślę że dobrze się z tego zadania wywiązałam.
    Planujesz związać swoją przyszłość z kierunkiem, w którym się kształcisz?
Ekonomicznym – tak, bankowość, finanse – to mnie interesuje, chciałabym iść dalej w tym kierunku.

Elżbieta Adamowicz, księgarnia „A kuku”

    Jak ocenia pani postawę Justyny podczas stażu?
Jestem z niej bardzo zadowolona, z resztą z wszystkich dziewcząt, które odbywały u nas staż. Szybko się uczyły, były bardzo zaangażowane.
    A czego nowego nauczyły się w trakcie stażu?
Wystawiania faktur, przyjmowania towaru… praktycznie całokształtu pracy w księgarni. Wykorzystujemy staż na 100%. Przyjmujemy młodzież nie po to, żeby siedziała i piła kawę, ale po to, żeby się jak najwięcej nauczyła. Staż jest praktyczną nauką zawodu.
    Praca w księgarni to również kontakt z klientami, jak Justyna radziła sobie w tej kwestii?
Świetnie, jest osobą komunikatywną, kulturalną, kompetentną, nie miała z tym żadnego problemu.

Opr. P.A. Zalewska

 

Powiat Sokólski realizuje projekt „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”. Jego celem jest organizacja staży i praktyk w latach szkolnych 2016/17 i 2017/18 dla 249 uczniów i 5 nauczycieli / instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski. Wartość projektu wynosi 999 198,46 zł, z czego 949 238,46 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu podczas tegorocznych wakacji uczniowie odbyli staże u pracodawców, zgodnie z kierunkiem swojego kształcenia, za które otrzymali wynagrodzenie. W projekcie udział brali uczniowie z Zespołu Szkół w Suchowoli,  kształcący się w zawodach technik handlowiec i tech. rolnik, z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce – tech. informatyk, tech. usług fryzjerskich, tech. mechanik, z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce – tech. hotelarz, tech. rolnik, tech. żywienia i usług gastronomicznych, tech. ekonomista. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mieli możliwość nabycia nowych umiejętności i kompetencji, a także zarobienia swoich pierwszych pieniędzy.

 

Wydrukuj