ZSR w Sokółce Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce z akredytacją Podlaskiego Kuratora Oświaty

Zespół Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce z akredytacją Podlaskiego Kuratora Oświaty
Decyzją Podlaskiego Kuratora Oświaty Zespół Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce otrzymało akredytację placówki prowadzącej kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Zdaniem Podlaskiego Kuratora Oświaty placówka  zapewnia bazę wyposażoną w odpowiednie środki dydaktyczne, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę oraz opracowuje i udostępnia materiały
metodyczno – dydaktyczne.
Akredytacja obejmuje następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:
– Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej,
–  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Referat Oświaty

Wydrukuj