Z okazji Dnia Straży Granicznej…

Z okazji Dnia Straży Granicznej
wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom SG
życzę wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i osobistym.
Życzę Państwu aby służba była niegasnącym
źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Starosta Sokólski Piotr Rećko

Wydrukuj