X Forum Rolnicze w Janowie

Ubiegły weekend obfitował w wiele imprez plenerowych rozsianych po całym terenie naszego powiatu. Jedną z bardziej znaczących było X Forum Rolnicze w Janowie pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Forum z roku na rok prezentuje coraz wyższy poziom zarówno pod względem ilości i jakości prezentowanego asortymentu, liczby wystawców jak i rozmachu oraz perfekcji organizacyjnej całego przedsięwzięcia.

O randze wydarzenia świadczy chociażby uczestnictwo w nim szerokiego grona znaczących dla rolnictwa osobistości. Gośćmi Forum byli między innymi: Krzysztof Rodzik Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Rećko Starosta Sokólski wraz z małżonką Edytą, Wójt Gminy Janów Czesław Kiejko, Kazimierz Dudziński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Białystok, Bożena Jolanta Jelska-Jaroś Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Transportu, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego, Mariusz Cylwik Zastępca Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Beata Popławska wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Dorota Jagłowska Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach, Radosław Radulski Kierownik Regionalny do Spraw Kluczowych Klientów Hodowli Roślin Strzelce, Piotr Kułakowski Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Sokółce, Katarzyna Hojnik-Horczak Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sokółce, Teresa Rymarska Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie, Mirosław Lech Wójt Gminy Korycin, Marek Siniło Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Helena i Jerzy Wilczewscy.

Dostawców, rolników i ich regionalnych przedstawicieli oraz wszystkich gości powitała Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie – Gospodarz Forum Sylwia Anna Sadłowska. Pani Dyrektor podkreślała wagę połączenia nowoczesności z tradycją, która powinna być celebrowana w rodzinach rolniczych. Mówiła także o dobrej współpracy ZSCKR w Janowie z szerokim gronem dostawców (około 100), którzy podczas Forum prezentowali swój asortyment, a także o korzyściach jakie niesie za sobą ta współpraca dla rozwoju szkoły i uczniów. Wspomniała o trwającym równorzędnie I Memoriale poświęconym Profesorowi Józefowi Marcinkiewiczowi – genialnemu matematykowi urodzonemu w gminie Janów. Podczas Forum można było oglądać wystawę prac z konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży poświęconego rolnictwu. Nagrody dla zwycięzców konkursu zostały ufundowane przez Zarząd Powiatu Sokólskiego. Sylwia Anna Sadłowska podkreślała owocną i silną współprace Starosty Sokólskiego Piotra Rećko z Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Dziękowała za pomoc i zainteresowanie Starosty potrzebami szkoły. Krzysztof Rodzik Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odczytał list od Ministra Krzysztofa Jurgiela.
Starosta Sokólski Piotr Rećko podczas przemówienia, przywołał swoje refleksje z mszy św. w janowskim kościele, kiedy to w ołtarzu głównym dostrzegł figurkę św. Izydora Oracza z sierpem i łanem zbóż: “To obrazuje i symbolizuje Janów. Pokazuje jak dla Janowa bliski jest rolnik polski. Jak znakomitych mamy tutaj rolników.” Wspomniał dwóch wybitnych reprezentantów tego zawodu, którymi możemy się chlubić w całej Europie i świecie – Jerzego Wilczewskiego i Bożenę Jelską-Jaroś. Wyraził również swoją aprobatę i wdzięczność wobec działań Sylwii Anny Sadłowskiej, między innymi za jej skuteczne pozyskiwanie środków z UE na rozwój kształcenia młodzieży. Starosta podziękował również Markowi Siniło Wiceprezesowi Podlaskiej Izby Rolniczej oraz Albertowi Tarachanowiczowi Prezesowi Zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Janowie za pracę na rzecz rozwoju rolnictwa. Starosta Piotr Rećko przypomniał o znaczących inwestycjach drogowych Powiatu Sokólskiego na teren gminy Janów – o 15 kilometrowym odcinku drogi z Białous do Rozedranki Starej i Nowej. Wspomniał też o nadchodzących inwestycjach: przebudowie ulicy Trofimowskiej, przebudowie połączenia Janowa z Sidrą, oraz drogi z Trofimówki do Frąckowej Budy.
Podczas Forum Rolniczego można było delektować się produktami regionalnymi. Równorzędnie z wystawą trwającą na placu szkolnym, w murach placówki odbywały się liczne wykłady dotyczące między innymi ASF czy pszczół. Nauczyciele ZSCKR w Janowie dzięki współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi mają możliwość nieustannego pogłębiania swojej wiedzy. Jak co roku imprezie towarzyszyło wiele atrakcji dla najmłodszych oraz znakomite występy artystyczne.

Patrycja A. Zalewska
Referat Promocji

Wydrukuj
Tagged , , .