Wielkie Święto Małego Człowieka

Po raz trzynasty do Sokółki przyjechały dzieci i młodzież z podlaskich szkół specjalnych, integracyjnych, ośrodków, warsztatów terapii i stowarzyszeń aby zaprezentować swoje talenty artystyczne; muzyczne, wokalne, taneczne, aktorskie w czasie imprezy pod nazwą „Wielkie Święto Małego Człowieka” – Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej Podlasia. Ta barwna, kolorowa i radosna impreza promująca różnorodną twórczość niepełnosprawnych to jedna z wieloletnich tradycji naszego Ośrodka. „Wielkie Święto Małego Człowieka” to szczególne wydarzenie skierowane na promocję talentów i umiejętności osób niepełnosprawnych, mające jednocześnie integrować wszystkich uczestników, wzmacniać ich wiarę we własne możliwości oraz pobudzać do osobistego rozwoju.
W tym roku organizatorem przeglądu byli: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im J. Korczaka w Sokółce i Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” we współpracy ze Starostą Sokólskim, Sokólskim Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sokółce. Impreza była współfinansowana ze środków Województwa Podlaskiego i środków PFRON w ramach konkursu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce. Honorowym Patronatem imprezę objął Starosta Sokólski –p. Piotr Rećko i p. o. Prezesa Zarządu PFRON- p. Dorota Habich.
Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Podlasia miał charakter integracyjno- plenerowy i odbył się w dn. 07.06.2018 r. w parku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce. Tegoroczną imprezę swoją obecnością zaszczycili:
– Starosta Sokólski- p. Piotr Rećko,
– Wizytator Kuratorium Oświaty- p. Jolanta Broda,
-Przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Sokółce- p. Grzegorz Poczobutt-Odlanicki,
– Dyrektor Publicznej Biblioteki w Sokółce- p. Joanna Bienasz,
– Dyrektor Sokólskiego Domu Kultury- p. Zbigniew Dębko,
– Prezes Polskiego Związku Niewidomych- koło terenowe w Sokółce- p. Barbara Sawicka,
– Dyrektor Ośrodka Polityki Społecznej- p. Marta Półtorzycka,
– Dyrektor Podlaskiego Centrum Pomocy Rodzinie- p. Wojciech Obiała i p. Iwona Rogowska,
– Przedstawiciele PFRON: p. Elżbieta Pomian i p. Urszula Kierznowska
– Przedstawiciel Placówki Straży Granicznej- Porucznik Arkadiusz Tomaszewski,
– Przedstawiciele Parafii Rzymskokatolickiej i Prawosławnej w Sokółce- ks. Prałat Józef Kuczyński i ks. Jarosław Gryglewicz.
Wszystkich zebranych uczestników, przybyłych gości i publiczność gorąco powitały: Dyrektor SOSW w Sokółce p. Marta Tolko-Kuziuta oraz Prezes Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” p. Beata Tur. Organizatorki podziękowały wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym, za ich wsparcie finansowe i zaangażowanie dzięki którym możliwe było przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia i życzyły wszystkim uczestnikom dobrej zabawy i udanych prezentacji na scenie. W tym roku przegląd poprowadziła nauczycielka z SOSW w Sokółce pani Katarzyna Zalewska.
Impreza rozpoczęła się tradycyjnie od wspólnego odśpiewania hymnu przeglądu „Bo co może mały człowiek” z pomocą p. Z Biernackiej i K. Dylewskiej, a po tym wreszcie nastąpił długo wyczekiwany moment prezentacji umiejętności artystycznych: aktorskich, tanecznych i wokalnych uczniów i podopiecznych 10 podlaskich placówek. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce, współgospodarz imprezy, z inscenizacją w konwencji kina niemego pt. „Historia pewnej miłości”. Następnie scena należała do przedstawicieli: Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Perkach Karpie, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce, Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, Stowarzyszenia Pomocy „Szansa” Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Dąbrowie Moczydłach, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr. 1 w Suwałkach. Było barwnie, radośnie i beztrosko! Soliści, duety i większe grupy śpiewały i tańczyły a także prezentowały małe formy artystyczne i teatralne realizując tym samym swoje uzdolnienia i pasje. To naprawdę warto było zobaczyć! W podziękowaniu za wspaniałe prezentacje artystyczne i trud włożony w ich przygotowanie, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci gitary, zestawów książek dla dzieci, dyplomy oraz pamiątki.
Program tegorocznego przeglądu obfitował w wiele niecodziennych atrakcji i niespodzianek przygotowanych przez organizatorów imprezy, z których mogli skorzystać młodzi artyści i zaproszeni goście. Chętni mogli skosztować smakołyków z grilla i przepysznej mega pizzy wykonanej przez młodych kucharzy z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce oraz spróbować pysznych potraw regionalnych przygotowanych przez pracowników kuchni z SOSW oraz , ozdobić twarze lub wykonać oryginalny tatuaż przy stoisku Bodypainting i wykazać się twórczą ekspresją plastyczną na Happeningu Malarskim. Czas umilały, rozweselały, i zapraszały wszystkich do zabawy i odgadywania bajkowych zagadek, przemykające pomiędzy zebranymi niezwykłe czarno-białe MIMY z Grupy Performance. Uczestnicy przeglądu mieli również możliwość spróbowania swych sił w rozgrywkach w mini piłkę nożną z zawodnikami z Sokólskiego Klubu Piłkarskiego „Sokół” pod opieką p. Łukasza Lenkiewicza oraz w przejażdżce na prawdziwym kolarskim rowerze pod czujnym okiem przedstawicieli Sokólskiego Klubu Kolarskiego „Sokół”- p. Grzegorza Kuziuta i Piotra Kirpszy, w wykonywaniu gigantycznych baniek mydlanych, do wzięcia udziału w mini sparingu bokserskim, przygotowanym przez Klub Sportowy „Boxing” Sokółka pod opieką p. Tomasza Potapczyka. Wszyscy chętni mogli doskonalić swe zdolności taneczne i ruchowe podczas wspólnego tańca integracyjnego, który był przerywnikiem miedzy kolejnymi prezentacjami. Ponadto goście przeglądu mogli podziwiać piękne i unikalne wytwory własnoręcznie wykonane przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnością na bogatych stoiskach rękodzielniczych, na których można było również te małe dzieła nabyć.
Podczas tegorocznej imprezy nie mogło zabraknąć szczególnych atrakcji: wielu emocji dostarczył wszystkim niezwykły spektakl przygotowany przez utalentowanych artystów z różnych stron świata, występ zespołu „Karawana bez granic”, w ramach Festiwalu Młodzieży, organizowanego przez Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku. Na zakończenie przeglądu prawdziwą niespodzianką muzyczną była dyskoteka „pod chmurką” z zespołem „Denim” z wokalistą Pawłem Olechno , który rytmami popularnych przebojów porwał wszystkich do wspólnego tańca.
Nad zdrowiem i dobrym samopoczuciem uczestników czuwała nasza nieoceniona pielęgniarka szkolna p. Teresa Zaborowska. Podczas wspólnych zabaw pomoc i wsparcie wszystkim potrzebującym nieśli nasi wspaniali i niezawodni wolontariusze z sokólskich szkół tj.: z Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce i Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce.
Cały przebieg imprezy został zarejestrowany okiem kamery przez ucznia SOSW- Mateusza oraz uwieczniony na zdjęciach i pamiątkowych wpisach do kroniki szkolnej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i prawidłowego przebiegu przeglądu w szczególności dziękujemy tym firmom i instytucjom, które wsparły nas organizacyjnie i finansowo, to dzięki nim mogliśmy bawić się tak wspaniale tj.:
• Zarząd Województwa Podlaskiego;
• Starosta Sokólski- Piotr Rećko;
• Burmistrz Sokółki
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce;
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce;
• Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Po Skrzydłami w Sokółce;
• Sokólski Ośrodek Kultury w Sokółce;
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce;
• Klub Sportowy „Boaxing” w Sokółce;
• Sokólski Klub Kolarski „Sokół” w Sokółce;
• Klub Sportowy „Sokół 1946”;
• Zespół „Karawana bez granic” w ramach Festiwalu Młodzieży organizowanego przez Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku
• Zespół Szkół w Sokółce;
• Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce;
• Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce;
• Zespół muzyczny „Denim”- wocal Paweł Olechno
Tegoroczny 13- sty Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Podlasia to wyjątkowy czas, który upłynął w przyjaznej atmosferze pełnej wzajemnej życzliwości i świetnej zabawy. Nasza coroczna impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród osób niepełnosprawnych, ale też w środowisku lokalnym. Niewątpliwym efektem „Wielkiego Święta Małego Człowieka” jest przełamywanie stereotypów na temat niepełnosprawności, udowodnienie, że nie jest ona barierą uniemożliwiającą rozwijanie pasji i realizacji artystycznych. Celem imprezy jest przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych oraz integracja środowisk zajmujących się zagadnieniami niepełnosprawności. Uczestnicy imprezy przy wspaniałej zabawie mieli możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień przed szeroką publicznością . Mieli możliwość odnieść sukces i satysfakcję z występu na scenie, zintegrować się z rówieśnikami z innych placówek, jak również nawiązać pozytywne relacje z osobami o podobnych schorzeniach i dysfunkcjach. Publiczność i zgromadzeni goście poprzez bezpośredni kontakt zwiększyli swoją wiedzę na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, a także ich niezwykłych możliwościach artystycznych. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych miały okazję promować swoją działalność. Mamy nadzieję, że uczestnicy przeglądu będą kontynuować aktywność twórczą i zobaczymy się ponownie za rok na kolejnym, równie wspaniałym przeglądzie!

Beata Boguszewska SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce

więcej ZDJĘĆ tutaj

image_printDrukuj
Tagged , , , , , .