Trwają zajęcia w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

Odwiedziliśmy uczniów Zespołu Szkół  Zawodowych biorących udział w  zajęciach dodatkowych odbywających się w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”, którego beneficjentem jest Powiat Sokólski.

Gościliśmy na zajęciach prowadzonych przez nauczyciela – dyrektora  szkoły, Grzegorza Zalewskiego.
    Panie Profesorze, czego dotyczą zajęcia?
Dzisiejsze warsztaty ICT poświęcone zostały budowie komputera, a więc demontażowi i późniejszemu montażowi podzespołów składających się na zestaw komputerowy. Uczniowie pracowali z zachowaniem przepisów BHP, czyli wykorzystywali opaski i maty elektrostatyczne, aby nie uszkodzić podatnego na przepięcia sprzętu. Każdy uczestnik podczas zajęć kilkakrotnie wymontował z komputera zasilacz, napęd optyczny, dysk twardy, kartę graficzną, kartę sieciową i kości pamięci, po czym we właściwej kolejności instalował. Na końcu oczywiście uruchamialiśmy tak złożony zestaw, by sprawdzić, czy wszystko działa jak należy.
 Jakie są cele warsztatów?
Program warsztatów ICT jest tak skonstruowany, by umożliwić uczestnikom lepsze przygotowanie do egzaminów zawodowych zdawanych przez nich już w końcu czerwca tego roku. Głównie są to treści z kwalifikacji E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych z zawodu technik informatyk, gdyż większość uczniów ma przed sobą ten właśnie egzamin. Obejmują zagadnienia związane ze sprzętem komputerowym, jego instalacją, obsługą i diagnozą usterek, jak również instalację oprogramowania, konfigurację systemu operacyjnego Windows 10 Pro czy podstawy obsługi i konfiguracji systemu Linux.
    Co Ci dały zajęcia?
Cezary Bubieniec (klasa II Ti) – Uczyliśmy się rozkładać i składać komputery. Miałem już wcześniej pewne doświadczenia w tej dziedzinie wyniesione z lekcji i własnej praktyki, lecz po raz pierwszy pracowałem z opaskami chroniącymi przed wyładowaniami elektrycznymi. Cenne jest też to, że ja i moi koledzy otrzymywaliśmy na bieżąco uwagi od prowadzącego zajęcia pana dyrektora Grzegorza Zalewskiego i mogliśmy błędy korygować już w trakcie pracy. Myślę, że nadchodzący egzamin uda mi się zdać bez większego problemu – po to zresztą zapisałem się na zajęcia z projektu „Kompetentni i Wykwalifikowani”.

opr. M. Tomaszycki

 

Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF. Całkowita wartość projektu wynosi 1 006 375 zł, z czego 956 056,25 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie  od 1.09.2017 r. do 30.06. 2019 r.

Wydrukuj