Wakacyjne staże uczniów w ramach projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”

Powiat Sokólski realizuje projekt „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”. Jego celem jest organizacja staży i praktyk dla 249 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski oraz dla 5 nauczycieli albo instruktorów praktycznej nauki zawodu z tych szkół. Praktyczna nauka zawodu podniesie umiejętności i kwalifikacje osób biorących udział w projekcie. 20 czerwca 2018 r. Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Członkiem Zarządu Alicją Rysiejko podpisali 16 umów z uczniami Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (w zawodach: technik handlowiec, technik rolnik) , 22 umowy z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce (w zawodach : technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik mechanik)  oraz 14 umów z uczniami Zespołu Szkół w Suchowoli (w zawodach: technik ekonomista, technik rolnik) .
Uczniowie będą odbywać praktyki lub staże u pracodawców w wymiarze 150 lub 300 godzin, za które otrzymają wynagrodzenie.

Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .