Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sokółce

Dnia 20.06.2018 odbyło się Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sokółce. Udział w nim wzięli Starosta Sokólski Piotr Rećko, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zastępca Komendanta Straży Pożarnej w Sokółce, Przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy, Komendant Powiatowy Policji, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowy Lekarz weterynarii w Sokółce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce, Dyrektorzy szpitali w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej, Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce, dyrektorzy referatów  i kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Wnioski:

Zwołanie spotkania z przedstawicielami  kół  łowieckich, Polskim Związkiem Łowieckim, przedstawicielami Podlaskiej Izby Rolniczej, Biebrzańskim Parkiem Narodowym, przedstawicielami Nadleśnictw z terenu powiatu sokólskiego i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego sanitarnego odstrzału  dzika.

Wystosowanie pisma do Ministerstwa Rolnictwa z wnioskiem o poparcie rolników w staraniach o odszkodowania producentów rolnych z terenu powiatu z tytułu strat wynikających z zwalczanego przez państwo afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Poruszono temat suszy na terenie Powiatu Sokólskiego, procedur wyceny strat i szacowania utraconych produkcji rolnych. Największe zagrożenie występuje w uprawach zbóż jarych, na około 48,9% powierzchni tych upraw. Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej wnioskuje by uwzględniając dane IUNG w Puławach, ogłosić suszę na terenie całego województwa podlaskiego, wraz z przyznaniem pomocy do każdego hektara, bez konieczności dokonywania szacowania przez komisję. Zanim jednak w urzędach wojewódzkich i gminnych zostaną powołane komisje, rolnicy mogą zgłaszać szkody składając wniosek w urzędzie gminy, bądź  na piśmie przedstawić prośbę o oszacowanie strat w wyniku suszy.

Klaudia Galej

Referat Promocji

Wydrukuj
Tagged , , .