Zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Sokółce

Nadszedł w końcu wyczekiwany przez wielu uczniów dzień. Na uroczystości kończącej rok szkolny zebrali się wszyscy uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce oraz ich rodzice i kadra pedagogiczna. Apel rozpoczął się od odśpiewania hymnu narodowego i wciągnięciem flagi na maszt. Zgromadzonych przywitała Marta Tolko – Kuziuta, Dyrektor SOSW, która odczytała list od Minister Edukacji Narodowej z życzeniami na zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych. List okolicznościowy od Piotra Rećko, Starosty Sokólskiego, został odczytany przez Anettę Zubrzycką, Kierownika Referatu Oświaty w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

W trakcie uroczystego apelu zostali wyróżnieni uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego uzyskali wysoką średnią ocen bądź wykazali się szczególną aktywnością w życiu szkoły. Troje uczniów otrzymało nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu Sokólskiego. Dyplomy i nagrody książkowe otrzymały również dzieci uczęszczające do przedszkola SOSW. Absolwenci i uczniowie kończący poszczególne etapy edukacyjne złożyli uroczyste ślubowanie oraz pamiątkowe podpisy w szkolnej kronice. Uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetniła część artystyczna w wykonaniu absolwentów. Głos zabrał również Starosta Sokólski Piotr Rećko, który podkreślił istotę działalności SOSW oraz zapewnił o wsparciu placówki przez powiat.

Na zakończenie części oficjalnej Dyrektor Ośrodka życzyła uczniom bezpiecznych, radosnych i pełnych wrażeń wakacji oraz niemniej radosnego powrotu do szkoły.

 

Emilia Łucja Radkiewicz

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , , , , , , .