Komunikat dotyczący suszy rolniczej w Polsce w okresie od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 roku

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych (załącznik 1).

W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -190,5 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa obniżeniu o 11,5 mm.

Najniższe wartości KBW w tym sześciodekadowym okresie wystąpiły w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta, osiągając od -260 do –269 mm. Bardzo duży deficyt wody wynoszący od –220 do -229 mm odnotowano na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej, Podlaskiej, Pojezierza Wielkopolskiego, Wysoczyzny Żarnowieckiej, Równinie Kodeńskiej oraz na Kujawach. Duże niedobory wody wynoszące ponad 160 mm notowano na bardzo dużym obszarze kraju rozciągającym się na północ od Pasa Wyżyn Polskich. Natomiast w południowych rejonach Polski deficyt wody był mniejszy od -90 do -160 mm.

 

Aktualnie susza rolnicza występuje w Polsce wśród wszystkich monitorowanych upraw:

 

 1. Zbóż jarych,
 2. Zbóż ozimych,
 3. Roślin strączkowych,
 4. Krzewów owocowych,
 5. Warzyw gruntowych,
 6. Truskawek
 7. Tytoniu,
 8. Drzew owocowych,
 9. Rzepaku i rzepiku,
 10. Kukurydzy na ziarno,
 11. Kukurydzy na kiszonkę,
 12. Chmielu
 13. ziemniaka
 14. buraka cukrowego

Załącznik_1_04

Załącznik_2_KBW

Załącznik_3_Tabelki

Załącznik_4_Rosliny

 

Piotr Kułakowski

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Sokółce

Fot.: Pixbay

image_printDrukuj