KOLONIE dla dzieci rolników. Uwaga – REKRUTACJA do 16 lipca!

Stowarzyszenie Towarzystwo „Ziemia Sokólska” organizuje kolonie (14.08.-24.08.2018 r. w Augustowie) dla dzieci rolników, objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
Całkowity koszt turnusu dla jednego uczestnika wynosi 1000 zł, w tym kwota 750 zł zostanie pokryta ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Pozostała kwota zabezpieczona zostanie ze środków Stowarzyszenia, wpłaty rodziców i źródeł zewnętrznych.
Uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci od 10 do 16 lat. Zapewniamy: transport, 3-4 osob. pokoje z łazienką, 5 posiłków dziennie, wykwalifikowaną kadrę wychowawców, zajęcia w ramach promocji zdrowia.
W harmonogramie turnusu przewiduje się: spływy kajakowe, zajęcia w parku wodnym i na kąpielisku otwartym, zajęcia rekreacyjno-sportowe, rejsy statkiem i gondolami, zajęcia świetlicowe, ogniska integracyjne oraz wycieczki krajoznawcze po parkach krajobrazowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Termin złożenia niezbędnych dokumentów upływa 16 lipca br., do godz. 12.00.

Informacje można również uzyskać u Organizatora pod nr 783 583 930.

Szczegółowe informacje dot. naboru oraz niezbędne dokumenty rekrutacyjne dostępne są pod adresem:

www.infosokolka.pl/artykul,kolonie-2018r.html

http://sokolka-powiat.pl/2018/06/15/kolonie-2018/.

Wydrukuj