Realizacja programu „Dobry start” DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Realizacja programu „Dobry start” DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu „ Dobry start”.

Świadczenie  „Dobry start” przysługuje raz w roku w kwocie 300,00 zł jednorazowo dla wszystkich dzieci rozpoczynających rok szkolny przebywających w pieczy zastępczej oraz osób uczących się będących osobami usamodzielnianymi niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wnioski należy składać od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce  ul. Marsz.J. Piłsudskiego 8 (pokój nr 11) w godz. 730-1530.

wzór wniosku do pobrania

załącznik do wniosku do pobrania

image_printDrukuj
Tagged , .