Dobry start

Realizacja programu „ Dobry start”

300 zł na dziecko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu „ Dobry start”.

Świadczenie  „Dobry start” przysługuje raz w roku w kwocie 300,00 złotych jednorazowo dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, także dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób uczących się będących osobami usamodzielnianymi niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wnioski należy składać od dnia 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce  ul. Marsz.J. Piłsudskiego 8 ( pokój nr 11) w godz. 730-1530

wzór wniosku do pobrania

załącznik do wniosku do pobrania

Wydrukuj
Tagged , .