Spotkanie z Kołami Łowieckimi na temat ASF

W związku z przeprowadzonym dnia 20 czerwca 2018r. Posiedzeniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sokółce z wniosku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce informującego o stwierdzeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń ASF u świń w jednym z gospodarstw rolnych zlokalizowanym na terenie gminy Dąbrowa Białostocka, dnia 28 czerwca 2018r. Starosta Sokólski Piotr Rećko, spotkał się z przedstawicielami Kół Łowieckich z terenu powiatu sokólskiego, Prezesem Polskiego Związku Łowieckiego – Zarządu Okręgowego w Białymstoku, przedstawicielami Nadleśnictw Czarna Białostocka, Knyszyn i Narodowego Parku Biebrzańskiego, Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sokółce ora grupą zainteresowanych rolników.

Powyższe spotkanie podyktowane było wzrostem zagrożenia terenów obwodów łowieckich afrykańskim pomorem świń (ASF). Omówiony został temat konieczności przeprowadzenia odstrzału sanitarnego dzików w celu zahamowania rozszerzania się wirusa na inne obszary a tym samym wykonania Rozporządzenia Nr 01/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce z dnia 17 maja 2018r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sokólskiego (Dz. Woj. Podl. Z 2018r. poz. 2334).

Zgłoszono również do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego postulat do przeprowadzenia w promieniu 10 km do ogniska wystąpienia afrykańskiego pomoru świń ASF u świń, przeszukania terenu w celu odnalezienia ewentualnych padłych dzików i ich szczątków, lub przeszukania całej nowo wyznaczonej strefy zagrożenia (niebieskiej).

Podyktowane jest to realnym zagrożeniem ponad 80 gospodarstw rolnych hodujących ponad 2600 tuk trzody chlewnej w tym rejonie.

Wydrukuj