Przysięga terytorialsów. 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej ma nowych żołnierzy

Niedziela 8go lipca to ważny dzień w życiu podlaskich Terytorialsów. Dziś właśnie ponad 120 nowych żołnierzy złożyło przysięgę i zasiliło szeregi 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Po nabożeństwie żołnierze oraz zgromadzeni goście przenieśli się na plac przykościelny.
Uroczystą przysięgę terytorialsów poprzedził meldunek o gotowości do przysięgi żołnierzy złożony płk Arturowi Dębczakowi, zastępcy dowódcy WOT przez płk Sławomira Kocanowskiego, dowódcę 1 Podlaskiej Brygady OT. Po tym odbył się przegląd pododdziałów biorących udział w uroczystości. Odegrano hymn państwowy i podniesiono flagę państwową na maszt. Żołnierze złożyli przysięgę wojskową, która jednocześnie jest zakończeniem szkolenia. Kapelani udzielili żołnierzom błogosławieństwa.

Został także odczytany list od ministra MON Mariusza Błaszczaka. Głos zabrał również wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński „Wojsko do Sokółki, można powiedzieć, dzisiaj przybyło i tu zostanie bo przecież obrona terytorialna ma być obecna na stałe, ma być zawsze gotowa zgodnie z hasłem »zawsze gotowi, zawsze blisko«”

Poza przedstawicielami władz państwowych w uroczystościach uczestniczyli również Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele władzy samorządowej, służb mundurowych : Policji, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej oraz przedstawiciele Lasów Państwowych. Obecni byli także goście honorowi – kombatanci. Kapitan Czesław Chociej, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Białystok , odebrał nominację na majora.
Wyróżnieni żołnierze otrzymali listy gratulacyjne.

Odśpiewano również pieśń reprezentacyjną WP „Marsz Pierwszej Brygady”. Uroczystość zakończyła defilada 1 PBOT, wojskowej asysty honorowej, pocztów sztandarowych i pododdziałów towarzyszących oraz orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Po defiladzie odbył się krótki pokaz  sztuk walki.

Już po uroczystościach złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniających  żołnierzy Armii Krajowej.

 

E.Ł.R.

Wydrukuj