Jubileusz Kapłaństwa księdza Wacława Lewkowicza

W Dąbrowie Białostockiej odbyła się uroczysta msza święta konclebrowana z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa księdza Wacława Lewkowicza. Przewodniczył jej sam jubilat, homilię zaś wygłosił ks. Tomasz Sulik. Wraz z jubilatem mszę świętą sprawowali : ks. Andrzej Kramkowski, ks. prałat Jan Nieciecki, ks. Ryszard Winkiewicz, ks. kanonik Józef Kuczyński, ks. prałat Tadeusz Krahel, ks. infuat Adam Krasiński i ks. Jerzy Rydzewski SDB.

Ks. inf. Adam Krasiński, Delegat Arcybiskupa Metropolity Białostockiego ds. Sakramentów, nałożył Jubilatowi wianek, symbol wierności kapłańskiej i zaślubin z Bogiem oraz krzyż, znak zwycięstwa. W uroczystości uczestniczyło wielu księży, przedstawiciele władz samorządowych, parafianie i goście.

Ksiądz prałat Wacław Lewkowicz, urodził się 4 grudnia 1944 r. w Brodach koło Białegostoku. Jest absolwentem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. W roku 1968 przyjął święcenia kapłańskie. W 1973 r. ukończył teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posługę kapłańską jako wikariusz sprawował w parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku (lata 1973-1976), pełnił funkcję notariusza kurii arcybiskupiej ( lata 1977-1987). W latach 1987-2000 był proboszczem parafii św. Rocha w Białymstoku, od 2002 jest proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dąbrowie Białostockiej.

Referat Promocji

E.Ł.Radkiewicz

Wydrukuj