Narada Techniczno – Gospodarcza (NTG)

W dniu 17 lipca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 , odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza (NTG) projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Nadleśnictwa Czarna Białostocka w granicach administracyjnych gmin powiatu sokólskiego: Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Nowy Dwór, Sokółka. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (RDLP), Nadleśnictwa Czarna Białostocka, Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN), Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz firmy TAXUS UL. Sp. Z o. o. z/s w Warszawie; przy ul. Płomyka 58, 02 – 491 Warszawa.

Pan Bogusław Popis – prezes Zarządu TAXUS UL. Sp. z o.o. omówił chronologicznie etapy poszczególnych prac i sposoby ich realizacji. Omówił również założenia z zakresu gospodarki leśnej w zakresie stanu posiadania i użytkowania lasu, przyjęte dla lasów prywatnych w projektach UPUL sporządzonych na lata 2019 – 2028.

Wydział Ochrony Środowiska

image_printDrukuj