XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyła się XLIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu. Radni przyjęli protokół XLVIII sesji Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2018r. Został rozpatrzony projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sokólskiego Piotra Rećko i obniżono wynagrodzenie Staroście Sokólskiemu. Rozpatrzono również  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę. Radni uznali skargę Radnego Hołowni za bezzasadną. Została podjęta uchwała w sprawie zaopiniowania rozszerzenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce działalności o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie świadczenia w zakresie neurochirurgii, poprzez utworzenia poradni neurochirurgicznej. Radni podjęli również uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Sokólskiego na 2018r.

Klaudia Galej

Wydrukuj