konferencja pt. ”Różnice pokoleniowe w języku ogólnym i gwarach”.

Na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyła się konferencja pt.’’ Różnice pokoleniowe w języku ogólnym i gwarach’’ której organizatorem było Towarzystwo Kultury Języka, Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego. W spotkaniu wziął udział również Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz wicestarosta Jerzy Białomyzy. Poruszono między innymi tematy: odmiany polszczyzny publicznej, zakres i metody badań gwaroznawczych na Mazowszu, Podlasiu i Suwalszczyźnie, stare i nowe słowa w świadomości mieszkańców wsi, różnice pokoleniowe w gwarach grodzieńskich.

Klaudia Galej

Wydrukuj