ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizacje zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizacje zadań publicznych Powiatu Sokólskiego
w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018

Zarząd Powiatu Sokólskiego na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2018 r. dokonał wyboru oferty Stowarzyszenia „Towarzystwo Ziemia Sokólska” z siedzibą w Sokółce, ul. Białostocka 28 na realizacje zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018, pn. „Promujemy zdrowy styl życia – Kolonie 2018”, przyznając dofinansowanie w wysokości 27 000 zł.

Informacja na tablicę – rozstrzygnięcie konkursu

Wydrukuj