Nowe stroje „Suchowolskich Nutek”

„Suchowolskie Nutki” będą miały nowe stroje. Dzisiaj zostało zawarte porozumienie o dofinansowanie z budżetu Powiatu Sokólskiego ich zakupu. Porozumienie zostało zawarte między Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członka Zarządu Alicję Rysiejko, a Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suchowoli reprezentowanym przez Przewodniczącego Koła Kazimierza Kalinowskiego oraz Skarbnika Koła Stanisławę Grendę.

Piotr Białomyzy
Referat Promocji

Wydrukuj