Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B

Dzisiaj zostało zawarte porozumienie między Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota, a Gminą Szudziałowo reprezentowaną przez Wójta Gminy Szudziałowo Tadeusza Tokarewicza. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadania na przebudowę drogi powiatowej nr 1273B od km 0+000 km 2+500. Zarówno Gmina Szudziałowo jak i Powiat Sokólski zapewniają środki na realizację zadania po około 25%. Pozostałe środki (50%) Powiat Sokólski pozyskał z budżetu państwa.

Piotr Białomyzy
Referat Promocji

image_printDrukuj