lnformacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo- kartograficznego

Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 mĄa 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U’ z2a17 l., poz. 2101) Starosta Sokólski informuje, że w lokalu nr 39 (ll piętro) w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, przy ul. Solidarności 1, w terminie od í0 września 2018 r. do 28 Września 2018 r. (w dni robocze) w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych  i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo – kartograficznego, opracowany W ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Bieniowce, Butrymowce i Dubaśno gmina Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie.

GKN.273.1.2018.MK – Informacja o wyłożeniu

 

Wydrukuj