Podpisanie umowy ‘’ Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B”

24.08. 2018 odbyło się podpisanie umowy między Starostą Sokólskim Piotrem Rećko a firmą wykonawczą STRABAG Sp. z o.o. na Dofinansowanie zadania ‘’ Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B od km 0+00 do km 2+ 500’’. Przetargowa wartość zadania objętego umową wynosi 2 447 306, 50 zł. Gmina Szudziałowo zapewnia na realizację zadania 622, 303, 75 zł.  Środki te będą stanowiły ok. 25% kosztów realizacji zadania.Powiat Sokólski zapewnia na realizację zadania środki finansowe w wysokości 622, 303, 75 zł. Środki te będą stanowiły ok. 25% kosztów realizacji zadania. Pozostałą kwotę potrzebną do sfinansowania zadania w wysokości 1, 202, 699 zł Powiat Sokólski pozyskał jako dotację z budżetu państwa. Środki te będą stanowiły ok. 50 % kosztów realizacji  zadania.

 

Klaudia Galej

image_printDrukuj