Informacja o trwającym naborze na trenera oraz uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego

W związku z nie pojawieniem się oferty cenowej  na przeprowadzenie programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie do dnia 30.08.2018r  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie ogłasza drugi nabór na trenera do przeprowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych.

Zapytanie ofertowe  z terminem w załączniku:

2 zapytanie ofertowe 2018

DRUGIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sokółce

Wojciech Obiała

DRUGIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO

2 zapytanie ofertowe 2018

Wydrukuj