Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w SOSW, w Sokółce.

Tym razem nowy rok szkolny rozpoczął się 3 września, dzieci i młodzież mieli wakacje dłuższe o weekend.
Powiat Sokólski jest organem prowadzącym dla 5 szkół ponadgimnazjalnych są to:  Zespół Szkół w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce, Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce, Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkół w Suchowoli, dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych mieszczących się w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce. W każdej z tych placówek, w uroczystościach inaugurujących nowy rok szkolny brały udział osoby reprezentujące władze Powiatu Sokólskiego. Do SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce udała się Anetta Zubrzycka – Kierownik Referatu Oświaty Starostwa Powiatowego w Sokółce, gdzie odczytała przemówienie Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, skierowane do podopiecznych Ośrodka, ich rodziców, nauczycieli i pracowników placówki:
“Drodzy Uczniowie, początek roku szkolnego to czas wyjątkowy. Czas, w którym z wielką ciekawością patrzycie w przyszłość oraz zastanawiacie się co Was czeka w kolejnym roku nauki. Wierzę, że będzie to pomyślny rok. Ignacy Jan Paderewski, słynny polski pianista i kompozytor mówił „Wiedza jest jedyną rzeczą, która nas wzbogaca i jedyną, której nikt nie może nam odebrać”. Pamiętajcie, że szkoła jest dla Was. Jest to miejsce, w którym możecie się rozwijać i zdobywać wiedzę, zatem korzystajcie ze wszystkich możliwości, jakie szkoła Wam oferuje. Liczę na to, że ten rok szkolny upłynie wszystkim w miłej atmosferze, a nauka każdemu sprawi dużo satysfakcji.
Szanowni Państwo, Nauczyciele, Pracownicy szkoły, Drodzy Rodzice, dziękuję Wam za trud wkładany w edukację naszej młodzieży, za zaangażowanie i kreatywność, która podnosi jakość funkcjonowania naszych szkół. Niech nowy rok szkolny będzie wolny od wszelkich trosk i problemów, pełen satysfakcji z wykonywanych obowiązków zawodowych. Niech sukcesy Waszych uczniów będą nagrodą za wytrwałą pracę i sumienną realizację zawodowego powołania.
Życzę Państwu wielu sukcesów dydaktycznych i wychowawczych, a młodzieży jak najlepszych ocen. Powodzenia!”
Podczas gali Beata Tur – Kierownik internatu przy SOSW odczytała list Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej, w którym autorka przywołała najważniejsze projekty, które uczynią szkołę lepszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną. W liście przypomniała również, że rok szkolny 2018/2019 jest „Rokiem Niepodległej”. Fragment listu Minister Anny Zalewskiej: “Pragnę również podkreślić, że dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są szczególną troską i wsparciem ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zadbaliśmy o edukację dzieci z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia z niepełnosprawnością do grupy rówieśniczej. Uczeń z niepełnosprawnością powinien uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami. Szkoła ma obowiązek to zapewnić. W przypadku dodatkowych pytań mogą Państwo korzystać ze wsparcia wizytatorów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, którzy zostali powołani we wszystkich kuratoriach oświaty. Do dyspozycji jest także udostępniony przez ministerstwo adres mailowy edukacjawlaczajaca@men.gov.pl“. Całość tekstu znajdą Państwo tutaj: https://men.gov.pl/…/list-minister-edukacji-narodowej-do-ro…
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w nowy rok szkolny wszedł z nowym dyrektorem – Panią Elżbietą Szomko, którą reprezentacje nauczycieli i rodziców podopiecznych przywitały bukietami kwiatów. “…Nasza Rada Pedagogiczna, nauczyciele, pracownicy, mają to szczęście i wyjątkowy przywilej by pracować z państwa dziećmi. Chcielibyśmy żeby nasz Ośrodek stał się dla nich drugim domem. By tutaj zdobywały swoją wiedzę, umiejętności, by pracowały nad sobą, rozwijały swoje zainteresowania, zdobywały nowe sprawności…” – mówiła Dyrektor Elżbieta Szomko.
Nowi uczniowie klasy PDP SOSW w Sokółce przystąpili do ślubowania.
Na koniec uroczystości nauczyciele i rodzice uczniów ciepłymi słowami pożegnali poprzednią Dyrektor placówki Martę Tolko-Kuziutę, która pełniła swoja funkcję przez 15 lat.
“Walczcie o wasze dzieci, bo kto jak nie wy… To w waszych rękach leży ich dobro. Nie poddawajcie się, bądźcie w tym wytrwali i dążcie do celu. Macie o co walczyć, bo wasze dzieci są cudne, to są wyjątkowe dzieci. Kiedyś czytałam słowa: ”Komu Bóg daje dziecko, które potrzebuje szczególnego wsparcia? Tylko i wyłącznie tym rodzicom, którzy są w stanie udźwignąć tę szczególną troskę i odpowiedzialność(…) Jesteśmy jedną z niewielu placówek, która była opisywana w podręcznikach merytorycznych i metodycznych do pedagogiki specjalnej.”mówiła Pani Marta Tolko-Kuziuta.
Zapytaliśmy Panią Elżbietę Szomko, jak czuje się w nowej roli – dyrektora SOSW?
„Bardzo dobrze. Zdaję sobie sprawę, że mam przed sobą nowe wyzwania. Chciałabym zorganizować nową salę komputerową, nowy plac zabaw, może siłownię na świeżym powietrzu. Szczególnie chciałabym poprawić naszą bazę lokalową, ale… najważniejszy jest uczeń. Bardzo ważna jest współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Chcielibyśmy przyjąć więcej dzieci do oddziału przedszkolnego. U nas jest również tego typu problem, że dzieci, które kończą Ośrodek, nie mają się później gdzie podziać, stąd pomysł stworzenia dziennego oddziału, który byłby przedłużeniem etapu edukacyjnego. Kilka lat temu założyłam inicjatywę społeczną “Przystanek Nadzieja”. Założyliśmy grupę wsparcia, która działa przy Stowarzyszeniu “Barka” w Sokółce. Przez pierwszy rok prowadziłam ją sama, włączając w to szkolne kluby wolontariackie. Teraz zrobiło się z tego takie super przedsięwzięcie, że mamy tyle propozycji współpracy z zewnątrz, że możemy wybierać . W ubiegłym roku byliśmy w ZSR w Sokółce, teraz na warsztatach w ZSZ w Sokółce, mamy kolejne zaproszenie do nich. Na wrzesień planujemy spotkanie integracyjne w Starej Kamionce…” Z Panią Elżbietą rozmawialiśmy o podnoszącej się świadomości rodziców i opiekunów dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, dotyczącej ich potrzeb, konieczności i sposobów terapii. O wyjątkowych zdolnościach osób niepełnosprawnych i wielu innych sprawach dotyczących tej grupy ludzi.

Co warto wiedzieć o nowym roku szkolnym?

W poradniku przygotowanym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z resortem edukacji zostały zawarte zaktualizowane wskazówki, dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych, nauczycieli, a także innych pracowników szkół i placówek oświatowych. Opisano w nim, jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) zastosować w konkretnych sytuacjach. Publikacja została udostępniona na stronach internetowych UODO i MEN.

DNI WOLNE w roku szkolnym 2018/2019

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA – 23 – 31 grudnia 2018 r.

FERIE ZIMOWE
14 – 27 stycznia 2019 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.
21 stycznia – 3 lutego 2019 r. – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.
28 stycznia – 10 lutego 2019 r. – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
11 – 24 lutego 2019 r. – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA – 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

FERIE LETNIE – 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Ponadto: 1-2 listopada 2018 r., 1-5 maja 2019 r., 20 czerwca 2019 r.

EGZAMINY w roku szkolnym 2018/2019

Egzamin ósmoklasisty:
15 kwietnia – język polski,
16 kwietnia – matematyka,
17 kwietnia – język obcy

Egzamin gimnazjalny:
10 kwietnia – egzamin z WOS-u, historii i języka polskiego,
11 kwietnia – część matematyczno-przyrodnicza,
12 kwietnia – język obcy nowożytny.

Egzamin maturalny z obowiązkowych przedmiotów i z języka angielskiego:
6 maja – język polski,
7 maja – matematyka,
8 maja – język angielski.

Zdawanie części ustnej rozpocznie się od 9 do 22 maja 2019 (dla języka polskiego) oraz od 6 do 25 maja 2019 dla języka obcego.

Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj
Tagged , , .