Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014-2020 umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego na lata 2018-2019

Informator zawierający bazę teleadresową instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą na lata 2018-2019

 

Informator zawierający dane teleadresowe dot. przemocy w rodzinie 2018 rok

image_printDrukuj
Tagged , .