Ślubowanie pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce

Dzisiaj odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych w poczet urzędników pracowników. Trójka nowych urzędników ślubowała w obecności Starosty Sokólskiego Piotra Rećko oraz Sekretarz Katarzyny Nowak, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu, wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone im zadania.

Wydrukuj