Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu

„Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

Zarząd Powiatu Sokólskiego w dniu 18 września 2018 r. podjął Uchwałę
nr 534/2018 w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 18 września 2018 r. do dnia
2 października 2018 r.

Wzór formularza zgłaszania uwag i opinii w wersji edytowalnej znajduje się poniżej.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Rozwoju
i Promocji Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

link

 

formularz konsultacji 2019

 

Agata Kiczuk

Wydział Rozwoju i Promocji

Wydrukuj