Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sokółce

Dzisiaj odbyło się Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sokółce. Zostało rozpoczęte od przedstawienia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce informacji z zakresu bezpieczeństwa weterynaryjnego. Następnie, uczestnicy zapoznali się z informacji z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce.
Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego w Sokółce przedstawił informacje z zakresu bezpieczeństwa budowlanego, a Komendant Powiatowego PSP w Sokółce przedstawił informacji na temat:

ustaleń czynności kontrolno – rozpoznawczych na terenie Terminalu przeładunkowego BARTER S.A. w Sokółce z zakresu    przestrzegania przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

prowadzonych działań, ustaleń kontrolnych w związku z pożarem w m. Czuprynowo na składowisku węgla w firmie KREX   Sp. z 0.o.

Komendant Powiatowej Policji w Sokółce przedstawił informacji na temat prowadzonego postępowania   wyjaśniającego w zakresie możliwości  popełnienia wykroczenia przez dyrekcję zakładu Terminalu przeładunkowego BARTER S.A. w Sokółce, tj. niedopełnienia obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o pożarze.

Na posiedzeniu zaprezentowano również informacje na temat zasad funkcjonowania i przydzielonych zadaniach brygadzie na terenie województwa podlaskiego.

 

 

image_printDrukuj