LI Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

Dzisiaj odbyła się LI Sesja Rady Powiatu którą zapoczątkowało przedstawienie Informacji  Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Następnie, radni rozpatrywali projekty uchwał w sprawie:

– powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Krynkach;

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018-2033.;

– zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018.

 

image_printDrukuj