Wyjazd uczestników projektu „Śladami Bohaterów – szlakiem walk o Niepodległą”

17 września 2018 r. w godzinach porannych spod siedziby białostockiego oddziału IPN wyruszyła grupa 38 uczniów i 7 nauczycieli realizujac kolejną edycję projektu edukacyjnego „Śladami Bohaterów”. Wśród nich znajdowało się pięcioro uczniów ze szkół średnich powiatu sokólskiego: Mateusz Żamojtuk (ZS w Suchowoli), Paweł Klepacki (ZS w Sokółce), Michalina Siliwonik (ZS w Dąbrowie Białostockiej), Artur Małachwiej (ZSR w Sokółce) i Kamil Andronik (ZSZ W Sokółce), pod opieką dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce – Grzegorza Zalewskiego.

W pierwszym dniu wyjazdu uczestnicy mieli możliwość oddać hołd poległym żołnierzom AK w bitwie pod Krawczunami, odwiedzić wileńską Rossę, zapalić znicze na grobach poległych żołnierzy walk 1918 – 1920 r., wojny obronnej 1939 r. i Operacji Ostra Brama 1944 r. Drugi dzień wyjazdu rozpoczął się od stacji kolejowej w Bezdanach, gdzie 26 września 1908 r. Józef Piłsudski wraz z szesnastoma innymi członkami Organizacji Bojowej PPS przeprowadził udany napad na pociąg przewożący pieniądze z podatków zebranych z ziemi polskich z terenu zaboru rosyjskiego. W kościele w miejscowości Powiewiórka (w 1867 r. został ochrzczony tam Józef Piłsudski) ks. Adam Szot odprawił uroczystą mszę świętą, w której udział wzięli wszyscy uczestnicy wyjazdu. Następnie młodzież przejechała do Zułowa, miejsca urodzenia Marszałka Polski. Następnie udaliśmy się na Łotwę, do Dyneburga, gdzie odbyło się spotkanie z mieszkającymi tam Polakami. Zapalono znicze przy pomniku symbolizującym dawny cmentarz legionistów. Młodzież odwiedziła cmentarz w Ławkiesach, na którym znajdują się groby kilkudziesięciu żołnierzy z 1. Pułku Piechoty Legionów poległych we wrześniu 1919 r. w czasie tzw. Kampanii Łatgalskiej.

Kolejne cztery dni spędziliśmy na Białorusi, odwiedzając m.in. Brasław, Głębokie, mauzoleum w Chatyniu, miejsce zbrodni stalinowskich w Kuropatach, Mińsk, zamek w Mirze, pałac Radziwiłłów w Nieświeżu, zamek i Kopiec Mickiewicza w Nowogródku, cmentarz polski w Lidzie, dom Czesława Niemena w Wasiliszkach, katedrę, zamki i cmentarz polski w Grodnie, Pałac Sapiehów w Różanie, dwór Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie, obóz w Berezie Kartuskiej, Twierdzę Brzeską i kompleks pałacowo-parkowy rodu Niemcewiczów w Skokach.

Wyjazd młodzieży z naszego regionu, choć zorganizowany przez oddział IPN Białystok, sfinansowany został z budżetu Powiatu Sokólskiego, za co jego uczestnicy są niezwykle wdzięczni.

Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce

Wydrukuj