Wiersz dla Niepodległej” – konkurs na autorski wiersz patriotyczny

W dniu 3.10.2018 w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce odbył się konkurs poetycki na autorski utwór o tematyce patriotycznej, przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych gminy Sokółka. Konkurs odbył się w ramach projektu zainicjowanego i realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Sokółce i został dofinansowany przez Sokólski Fundusz Lokalny.
Do konkursu zgłosiło się 14 osób z 5 szkół podstawowych. Prace oceniało Jury, w skład którego weszły panie polonistki z sokólskich szkół: Joanna Zajczyk (nauczycielka języka polskiego w SP 1 w Sokółce) – przewodnicząca Jury, Małgorzata Kułakowska (nauczycielka języka polskiego w LO w Sokółce), Jolanta Zielenkiewicz (nauczycielka języka polskiego w LO w Sokółce). Twórczość młodych ludzi spotkała się z ogromnym uznaniem Jury. Podkreślono młody wiek Autorów prac konkursowych i niezwykle udane próby zmierzenia się z trudną materią poetycką. Nie można też nie zauważyć, jak pięknie i z ogromnym sercem Uczestnicy zamykali w słowa historię ojczyzny, swoje emocje wobec niej; jak ogromną dojrzałością wewnętrzną i wrażliwością wykazali się, wpisując w kolejne strofy swoich utworów mądre refleksje nad patriotyzmem młodego człowieka w XXI wieku. Wyrażamy szacunek i gratulujemy Wszystkim! Po długich naradach, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce: Szymon Grynczel, kl. VI, SP w Janowszczyźnie,
II miejsce: Agata Kuryłowicz, kl. VII, SP w Geniuszach,
III miejsce: Oliwia Ignatowicz, kl. VI, SP nr 3 w Sokółce,
Wyróżnienie: Weronika Czeremcha, kl. VIII, SP w Starej Kamionce,
Wyróżnienie: Jakub Krzysztof Chomutnik, kl. VI, SP w Janowszczyźnie,
Wyróżnienie: Maja Parchanowicz, kl. VI, SP nr 3 w Sokółce,
Wyróżnienie: Natalia Sawicka, kl. VI, SP w Boguszach.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych coraz piękniejszych utworów literackich. Nauczycielom i Opiekunom dziękujemy za przygotowanie Dzieci i umożliwienie im przybycia do naszej placówki. Dziękujemy także pani Joannie Zajczyk za udostępnienie Bibliotece prezentacji patriotycznej Polskie drogi do niepodległości, czyli jak słowem i czynem Polacy walczyli o niepodległość, która została przedstawiona gościom przybyłym na wysłuchanie wierszy prezentowanych przez samych Autorów.
Wydrukuj