Podpisanie porozumienia z Sokólskim Klubem Karate Kyokushin

Dnia 09.10.2018 odbyło się podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Krzysztofa Szczebiota- Członka Zarządu a Sokólskim Klubem Karate Kyokushin reprezentowanym przez Dariusz Cymmermana- Prezesa i Agnieszkę Grygo- Bajko- Wiceprezesa. Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie z budżetu Powiatu Sokólskiego, zgodnie z Decyzją Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 26 września 2018r. ” zakupu sprzętu sportowego Zawodnikom Sokólskiego Klubu Karate Kyokushin”

Wydrukuj