Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokólskim w 2019 roku

OTWARTY KONKURS OFERT

załacznik nr 2.2. wzór kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania

załacznik nr 2.2. wzór kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania

załacznik nr 3 wzór sprawozdania z realizacji zadania

załacznik nr 3 wzór sprawozdania z realizacji zadania

załącznik nr 1 wzór oferty załącznik nr 1 wzór oferty

załącznik nr 2 wzór umowy załącznik nr 2 wzór umowy

załącznik nr 2.1. wzór harmonogramu realizacji zadania

załącznik nr 2.1. wzór harmonogramu realizacji zadania

OTWARTY KONKURS OFERT —TEKST JEDNOLITY

Uchwała Nr 550_2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego

Uchwała Nr 549_2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego

http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/wspolpracazorganizacjamipozarzadowymi/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert.html

Wydrukuj