LII Sesja Rady Powiatu

LII Sesja Rady Powiatu odbyła się dziś, 25 października. Sesję rozpoczęło przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 września oraz sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami.  Została przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Sokólskiego za rok szkolny 2017/2018. Rozpatrzono projekty uchwał : w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”; w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sokólskiego; w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali powiatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018. Dodatkowo omówiono kwestię poruszoną przez radnych odnośnie dróg (dotyczyła między innymi drogi Sokółka- Słojniki i drogi objazdowej na Janów).
Na zakończenie sesji wręczono radnym podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz Powiatu Sokólskiego z okazji Jubileuszu 20-lecia samorządu powiatowego.

 

image_printDrukuj