Edukacja za Bony. Podpisanie umów w ramach wsparcia finansowego „Bony Na Szkolenia”

BONY NA SZKOLENIA. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III  Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Starosta Sokólski Piotr Rećko podpisał kolejne umowy z uczestnikami projektu o przyznanie Bonów na Szkolenia w ramach projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.” Kolejne 3 osoby w ramach w/w projektu i będą się dokształcać w wybranych przez siebie dziedzinach. Będą to

– studia podyplomowe- finanse, rachunkowość przedsiębiorstw

– Kurs umiejętności zawodowych z zakresu zawodu mechanik maszyn i urządzeń drogowych ( koparko-ładowarki, koparki, ładowarki, walce drogowe)

– Język angielski- szybka nauka, zajęcia indywidualne- poziom średniozaawansowany- wyższy B1+/B2

 

http://sokolka-powiat.pl/wp-content/uploads/2018/10/bony_baner_www_NEW-768x185.jpg

Wydrukuj