Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1341B i 1343B na odcinku Chmielniki- Chmielówka- ETAP I

W Starostwie Powiatowym w Sokółce została podpisana umowa o dofinansowanie zadania ‘’Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1341B i 1343B na odcinku Chmielniki- Chmielówka- ETAP I ‘’między Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Gminą Suchowola reprezentowaną przez  Michała Grzegorza Matyskiela- Burmistrza Suchowoli. Kwota przetargu wynosi 1 603 435,87. 330 000 zł Powiat Sokólski pozyskał, jako dotację w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych uruchomionego przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Wydrukuj