Szkolenie „Bezpieczna Szkoła” w sokólskiej „Zawodówce”

7 listopada w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce odbyło się szkolenie wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły w ramach programu „Bezpieczna szkoła”. Tematyka szkolenia była związana z zagrożeniami współczesnej szkoły i z procedurami reagowania w sytuacji zagrożenia. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zajęcia były przeprowadzane przez panów: pułkownika rezerwy doktora Krzysztofa Danielewicza, Marka Baranowskiego i Dariusza Kiliana.

Zajęcia składały się z dwóch części, części teoretycznej, gdzie panowie przedstawili zagrożenia w szkole wynikające z aktualnej sytuacji w Europie i świecie i części warsztatowej, gdzie w grupach zastanawialiśmy się jak zareagować w sytuacjach, kiedy jest zagrożenie atakiem terrorystycznymi i jest ryzyko wzięcia zakładników, kiedy jest podłożony ładunek wybuchowy, kiedy jest zagrożenie środkami chemicznymi i biologicznymi i kiedy do obiektu wtargnie napastnik z bronią. Panowie w trakcie zajęć akcentowali szczególnie konieczność posiadania odpowiednich procedur w sytuacjach zagrożeń, a także konieczność ćwiczenia tych procedur, by wszyscy wiedzieli jak mają się zachować w sytuacjach zagrożenia.

Dziękujemy prowadzącym za bardzo wciągające szkolenie przeprowadzone w niewątpliwie bardzo interesujący sposób świadczący o gruntownej wiedzy panów o zagrożeniach współczesnej szkoły.

Grzegorz Zalewski

Wydrukuj