Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Zarząd wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Powiatu Sokólskiego i zwrotu kosztów podróży służbowych.

Następnie, podjęto uchwały w sprawie:

– projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019-2033. Następnie, podjęto uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2019;

– zmiany uchwały w sprawie określenia zasad użyczenia tabletów do użytku służbowego radnym Rady Powiatu Sokólskiego;

– zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018;

Zarząd przyjął informację dotyczącą rozliczania wykorzystania dotacji w roku 2018 przez Szkołę Policealna dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku.

W trakcie posiedzenia zarządu zostały pozytywnie rozpatrzony wniosek  Dyrektora ZSR w Sokółce w sprawie zwiększenia dodatków funkcyjnych wicedyrektorowi ZSR w Sokółce i wicedyrektorowi  ds. CKP w Sokółce.

Następnie, zostało zawarte porozumienie z firmą Strabag Sp. Z oo. W sprawie uzgodnienia warunków korzystania z dróg powiatowych podczas realizacji kontraktu pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastruktura techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości”.

Zarząd rozpatrzył wnioski:

– Dyrektora ZSR w Sokółce o dofinansowanie X Mistrzostw Powiatu w Wyciskana Sztangi Leżąc o Puchar Dyrektora ZSR w Sokółce pod patronatem Starosty Sokólskiego;

-UKS Omega Sokółka o ufundowanie medali i pucharów uczestnikom VI Maratonu Pływackiego „Płyniemy i pomagamy”;

Zarządu Rejonowego PZERiI  w Sokółce o dofinansowanie organizacji Powiatowego dnia Seniora;

UKS „Gladiator Sokółka” o dofinansowanie kosztów wyjazdu na zawody w wyciskaniu sztangi leżąc do Złotoryi.

Piotr Białomyzy

Referat Promocji

image_printDrukuj
Tagged .