Informacja z otwarcia ofert dotyczy:Zamówienia publicznego (znak sprawy PCPR 8269.ZP.07.02.01-20-0020/02/2018) pt:”Usługi społeczne w ramach projektu pn”Wspieramy Rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego

 

 

informacja z otwarcia

image_printDrukuj
Tagged , .