Ślubowanie pracownika Starostwa Powiatowego w Sokółce

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.” – wypowiadając te słowa w obecności między innymi Starosty Sokólskiego Piotra Rećko i Sekretarz Powiatu Katarzyny Nowak, kolejny pracownik został uroczyście przyjęty w poczet urzędników Starostwa Powiatowego w Sokółce. Nasza koleżanka Paulina Kondrat swoje ślubowanie obchodziła wyjątkowo uroczyście, gdyż poprzedziło ono pierwsze obrady Zarządu Powiatu Sokólskiego rozpoczynającej się VI kadencji Rady Powiatu. Dzięki temu odebrała gratulacje od całego Zarządu oraz obecnych na obradach: Przewodniczącego Rady – Krzysztofa Karasińskiego i Skarbnika Powiatu – Jolanty Mordas.

Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj