Odbiór techniczny dróg powiatowych 1341B i 1343B

Starosta Sokólski Piotr Rećko razem z Wicestarostą Bożeną Jelską-Jaroś i Dyrektorem Wydziału Komunikacji i Dróg, Robertem Rybińskim odbierali dzisiaj drogi powiatowe 1341B i 1343B na odcinku Chmielniki – Chmielówka. Zadanie przedmiotowe polegało na przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych 1341B i 1343B na odcinku Chmielniki – Chmielówka – ETAP I. Zadanie jest finansowane przez  Powiat Sokólski i gminę Suchowola.

Piotr Białomyzy
Referat Promocji

image_printDrukuj