Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce rozpoczął świąteczną akcję ,,O uśmiech i radość dziecka”

Tradycyjnie, jak każdego roku Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce rozpoczął świąteczną akcję ,,O uśmiech i radość dziecka.” W ramach akcji organizowana jest zbiórka darów rzeczowych oraz pieniędzy na paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin. Wokół nas znajdują się dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić podstawowych środków do życia. W związku z tym organizator akcji gorąco apeluje do społeczeństwa, przedstawicieli zakładów pracy, instytucji, spółek, przedsiębiorstw handlowych o ofiarność i pomoc w ufundowaniu paczek świątecznych dzieciom z rodzin najuboższych.

Akcja zbiórkowa trwać będzie do 14 stycznia 2019r. Środki pieniężne można przekazywać na konto Zarządu Rejonowego PKPS w Sokółce: PKO BP S.A. o/Sokółka 87102013320000100201907492. Wszystkie dary rzeczowe przyjmowane będą w biurze Zarządu Rejonowego przy ul. Piłsudskiego 8 w godz. 8.00 – 14.00.

Jednocześnie Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dary finansowo – rzeczowe przekazane organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego, można odjąć od rocznego dochodu przed opodatkowaniem Dz. U. nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zmianami Dz.U. Nr. 202 z 12.11.2003r. poz. 1957.

opr. I.A. Czaplejewicz

Referat Promocji

image_printDrukuj