Mikołajki w sokólskim SPZOZ

Wysłannicy Świętego Mikołaja złożyli dzisiaj wizytę w sokólskim SPZOZ-ie. Dzieci przebywające na oddziale dziecięcym otrzymały prezenty oraz słodycze – odział odwiedził Starosta Sokólski Piotr Rećko, Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś oraz Członek Zarządu Jerzy Białomyzy.

O udanych Mikołajkach może powiedzieć też cały szpital – w czasie odwiedzin zostały podpisane dwie umowy z Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członka Zarządu Jerzego Białomyzego a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Kułakowskiego. Przedmiotem pierwszej umowy jest dofinansowanie (dotacja w wysokości 1 779 471,54 zł) zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i  Intensywnej Terapii”. Druga dotyczy przeznaczenia środków (dotacja w wysokości 150 000, 00 zł) na refundację kosztów częściowej realizacji projektu nadbudowy/rozbudowy/przebudowy Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału i Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZOZ.

 

image_printDrukuj