OGŁOSZENIE – Licytacja publiczna rzeczy znalezionych

Starosta Sokólski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 11.00 w sali nr 29 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji publicznej niżej wymienionych ruchomości, które stały się własnością Powiatu Sokólskiego z mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397, Dz. U. z 2018 r. poz. 1599):

 

Nr

rzeczy

Nazwa rzeczy Cena wywoławcza

(w zł)

1. Rower marki GIANT, kolor czerwony 50,-
2. Rower marki VICTORIA, kolor niebieski 20,-
3. Rower MERIDA, kolor granatowo- szary 30,-
4. Rower MAGNUM, kolor różowy 20,-
5. Rower KAJTEK Kross, kolor żółto- czerwono- zielony 20,-
6. Odkurzacz koloru szarego wraz z rurą ssącą 10,-
7. Rower z napisem Lady Burghardt, kolor wiśniowy 30,-
8. Rower SAXON,  kolor zielony 50,-
9. Rower Romet ARKUS M – 260 (Backspace MTB) 400,-

 

 

Wyżej wymienione przedmioty będzie można obejrzeć w dniu licytacji tj. 19 grudnia 2018 r. w godzinach 1000 – 1100  w miejscu licytacji.

W licytacji mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które stawią się w dniu i miejscu licytacji.

Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia przedmiotu gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Sokółce, w dniu przeprowadzonej licytacji, do godz. 1300.

Powiat Sokólski nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte oraz stan techniczny licytowanych przedmiotów.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania i przerwania licytacji na każdym etapie trwania bez podania przyczyny.

Wydrukuj