Podpisanie porozumienia

W gabinecie Starosty Sokólskiego Piotra Rećko zostało dzisiaj podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Sokólskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Sokólskiego, reprezentowany przez Piotra Recko – Starostę Sokólskiego oraz Jerzego Białomyzego – Członka Zarządu, a Zespołem Szkół w Sokółce reprezentowanym przez Panią Iwonę Grzybowska – Dyrektora.
Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie z budżetu Powiatu Sokólskiego, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Sokólskiego, II Powiatowego Konkursu Językowego „Master of Words”, który odbędzie się 17 grudnia 2018 r. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup nagród dla uczestników Konkursu.

Patrycja A. Zalewska

Wydrukuj