Podopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” na turnusie rehabilitacyjnym

17-osobowa grupa podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”, w tym wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce wyjechała na 14-dniowy turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku „12 Dębów” w Zaździerzu koło Płocka pod opieką swoich rodziców. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Turnus rehabilitacyjny szansą naszych podopiecznych” w okresie od 18.11.2018r. do 1.12.2018r.

Wyjazd był możliwy dzięki darowiźnie otrzymanej z Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” oraz środków pozyskanych na Balu Charytatywnym
i zbiórce publicznej.

Celem projektu było udzielenie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom. Pobyt osób niepełnosprawnych na turnusie rehabilitacyjnym miał wesprzeć prowadzoną rehabilitację w placówkach medycznych
i w ośrodku. Podopieczni przebywający na turnusie skorzystali z pełnej oferty zabiegów
i atrakcji oferowanych przez ośrodek: kinezyterapia, integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, terapia ręki, sala doświadczenia świata, zajęcia z pedagogiem i psychologiem, zajęcia w basenie. Wykwalifikowana i zaangażowana kadra nie szczędziła energii, aby podnieść poziom funkcjonowania naszych podopiecznych. Każdemu przygotowano indywidualny program terapii na turnusie i zestaw zabiegów dostosowanych do potrzeb. Wsparcie otrzymali również rodzice na zajęciach z psychologiem i innymi terapeutami.
W czasie wolnym od zajęć spędzano czas aktywnie na basenie, jacussi, saunie lub innych formach aktywnego wypoczynku.

W weekend, czas wolny podopiecznym i ich rodzicom organizowali animatorzy. Było też ognisko integracyjne. Rodzice korzystali z atrakcji oferowanych przez ośrodek, relaksując się i odpoczywając w czasie indywidualnych zajęć dzieci z terapeutami.

Z relacji rodziców wynika, że założone cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte.

Poprzez udział w zajęciach przewidzianych programem, nastąpiła poprawa ogólnej sprawności psychofizycznej uczestników turnusu i rozwinęły się ich zainteresowania. Wzrosła zaradność podopiecznych znajdujących się w nowym środowisku, rozwinęły się ich umiejętności społeczne. Opiekunowie zostali odciążeni od całodziennej opieki nad dziećmi w czasie zabiegów rehabilitacyjnych. Zintegrowali się i wymienili się doświadczeniami, podzielili wiedzą i informacją jak sobie radzić z problemami, które dotykają całe rodziny, w których występuje niepełnosprawność dziecka. Poprzez kontakt z innymi osobami o podobnych problemach otrzymali wzajemne wsparcie.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i osobom wspierającym, dzięki którym zorganizowaliśmy turnus rehabilitacyjny naszym podopiecznym. Dyrekcji Biura Spraw Korporacyjnych „Reklama Dzieciom” Telewizji Polskiej S.A. dziękujemy za przekazanie darowizny finansowej na projekt. Dyrekcji Ośrodka Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku „12 Dębów” w Zaździerzu dziękujemy za udzielenie rabatu za pobyt naszych podopiecznych. Panu Piotrowi Rećko – Staroście Sokólskiemu dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu Balu Charytatywnego, na którym pozyskaliśmy środki finansowe na turnus i dziękujemy za umożliwienie transportu części podopiecznych. Za transport podopiecznych do Zaździerza dziękujemy również Panom Burmistrzom Gmin: Dąbrowa Białostocka i Suchowola. Panu Komendantowi i funkcjonariuszom Straży Granicznej w Kuźnicy dziękujemy za współpracę w zorganizowaniu zbiórki publicznej.

Beata Tur

 

Wydrukuj