‘’Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów- Trofimówka- Franckowa Buda- Wyłudki i drogi nr 1323B Janów- Budno- Nowinka na terenie Gminy Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim’’

Dziś w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Sokólskiego, reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Bożenę Jolantę Jelską- Jaroś  a Gminą Sidra, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sidra Jana Hrynkiewicza o dofinansowanie zadania- ‘’Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów- Trofimówka- Franckowa Buda- Wyłudki i drogi nr 1323B Janów- Budno- Nowinka na terenie Gminy Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim’’. Wartość zadania objętego umową przeznaczonego do realizacji w latach 2018-2019 wynosi 8 526 389, 77 zł. Gmina Sidra zapewnia na realizację zadania środki finansowe w wysokości do 150 000 zł w roku 2018. Gmina Korycin zapewnia na realizację zadania  środki finansowe w wysokości do 150 000 zł w roku 2019. Gmina Janów zapewnia na realizację zadania środki finansowe w wysokości do 1 738 194, 86 zł w 2019 roku. Powiat Sokólski zapewnia na realizację zadania środki finansowe w wysokości do 540 000 zł w roku 2018 oraz 1 198 194,91 zł w roku 2019.

Klaudia Galej

Wydrukuj