Projekt pn. ‘’Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami’’

Projekt pn. ‘’Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami’’.

W dniu 18 września 2018r została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Piotra Rećko- Starostę Sokólskiego i Elżbietę Szomko- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce a Województwem Podlaskim na realizację projektu pn. ‘’Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami’’.

Od 1 września 2018 do 30 czerwca 2019r Powiat Sokólski będzie realizowałprojektu pn. ‘’Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami’’ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W ramach realizacji projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami (pomoce dydaktyczne dla dzieci z zaburzoną percepcją wzrokową, pomoce dydaktyczne dla dzieci z zaburzoną percepcją dotykową, słuchową, , równowagi, pomoce dydaktyczne pomagające w rozwiązywaniu konfliktów u dzieci)sprzęt multimedialny (tablica interaktywna, laptop)wyposażenie wypoczynkowe. Zostaną również przeprowadzone  szkolenia  dla nauczycieli Przedszkola Specjalnego w Sokółce( kurs dla nauczycieli w zakresie kinezjologii edukacyjnej, kurs dla nauczycieli w zakresie terapii behawioralnej, kurs dla nauczycieli w zakresie wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami w zakresie motoryki)

Wartość projektu 94.027,37zł  w tym dofinansowanie 89.326,00 zł

 

 

 

image_printDrukuj